Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 14/10.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số địa phương cùng 296 đại biểu của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
 
Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều đồng chí Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành, địa phương đã gửi Lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 35 đảng bộ trực thuộc, 1.036 tổ chức cơ sở đảng, 5.561 chi bộ với hơn 80 nghìn đảng viên. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh. Hàng năm, đóng góp 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động.
 
Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội đánh giá tổng quát, trong nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo, phối hợp của các Bộ, ngành, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả tổng hợp 5 năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối đạt gần 6.500 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 600 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 nghìn tỉ đồng. Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010 - 2015 doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,53% so với giai đoạn 2007 - 2010. Đặc biệt, so với năm 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trên 74%, đạt gần 1.200 nghìn tỉ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.800 nghìn tỉ đồng.
 
Các cấp ủy Đảng trong Khối đã đặc biệt coi trọng chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Toàn bộ 28 doanh nghiệp, ngân hàng trong Đảng bộ Khối thuộc đối tượng phải tiến hành tái cơ cấu lại đã nghiêm túc triển khai, nghiên cứu, xây dựng đề án và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ. Nhiều tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã có đóng góp lớn vào đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ, khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nhiều công trình dự án, sản phẩm trọng điểm của quốc gia trong các lĩnh vực: viễn thông, thủy điện, khai thác dầu khí, cung cấp điện cho các vùng biên giới và hải đảo, hạ tầng giao thông, cảng biển, đường sắt... Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Khối coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng được quan tâm, có nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp.
 
Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng ủy Khối đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém: Tốc độ và chất lượng tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh, đầu tư của một số doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế, nguồn lực Nhà nước giao quản lý, khai thác và sử dụng; Việc tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ở một số doanh nghiệp còn chậm so với yêu cầu đề ra. Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính còn chậm chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính tốt, có khả năng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới vào phát triển doanh nghiệp.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương toàn Đảng bộ, cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến nước ta, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết cũng như bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã có bước đổi mới quan trọng về phương thức lãnh đạo; tập trung xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
 
"Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Từ năm 2013 đến nay, kinh tế nước ta quý sau tăng cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước; 9 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng GDP của cả nước là 6,5%, nếu không có biến động lớn, bất lợi đối với nền kinh tế nước ta thì theo nhiều dự báo, năm 2015 có thể tăng trưởng GDP cao hơn con số 6,5%”, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới như: việc tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt; một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư...
 
Cơ bản đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Nghị quyết của nhiệm kỳ tới. Theo đó, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng sắp tới về doanh nghiệp nhà nước. Tập trung lãnh đạo triển khai để các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phải nỗ lực cao nhất để kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp nhà nước, tương xứng với vai trò, trách nhiệm, niềm tin và sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho doanh nghiệp nhà nước, cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đảng uỷ Khối cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đổi mới, hiện đại hoá công nghệ quản trị và sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học - công nghệ với sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đồng chí nêu rõ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhà nước–một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các doanh nghiệp trong Khối cần đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách về bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xã hội; tạo nền tảng để doanh nghiệp nhà nước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.
 
Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng bộ; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, quản lý tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, các đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo được mối quan hệ lao động hài hoà và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, nhất là công tác giám sát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trong Khối cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình hành động thực hiện sát hợp với đặc thù doanh nghiệp. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và trước biến động bất thường của kinh tế thế giới để cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là đánh giá đúng, bố trí đúng đội ngũ cán bộ cốt cán của doanh nghiệp. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...
 
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích suất sắc trong công tác từ năm 2010-2014, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội tập trung thảo luận kết quả đạt được; những mặt còn tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đại hội làm việc đến hết ngày 15/10./.

Đề xuất