Đồng chí Lê Thanh Quang tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII

Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVI, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII


Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII. Theo đó, đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVI, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; đồng chí Lê Đức Vinh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khoá XVII. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII. 

 


Đề xuất