Đồng bào Cơ tu trình diễn nghi thức dựng cây Nêu

Đây là hoạt động đặc sắc có sự tham gia của 18 dân tộc thiểu số đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước.
 
Các nghệ nhân Cơ tu tạo họa tiết trên cây Nêu. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
 
Các nghệ nhân Cơ tu tạo họa tiết trên cây Nêu. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
 
Đấu khớp các bộ phận của cây Nêu. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
 
 Các nghệ nhân Cơ tu đang hoàn thiện trang trí họa tiết trên cây Nêu.
Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

 
 Các nghệ nhân Cơ tu đang hoàn thiện trang trí họa tiết trên cây Nêu.
Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

Đỗ Trưởng


Đề xuất