Đồng bào các dân tộc ở Gia Lai nỗ lực vươn lên làm giàu

Trồng dứa đầu tư ít nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào ở nhiều xã vùng sâu

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin được  giới  thiệu  với  bạn  đọc  một  số hình ảnh về sự nỗ lực vươn lên trong phát  triển  kinh  tế,  xóa đói  giảm nghèo của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai…

Đồng bào đẩy nhanh thực hiện kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê trên địa bàn tỉnh

Gia Lai phát triển đàn dê bách thảoGia Lai

 

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất lúa góp phần tăng năng suất lao động

Nuôi bò lai đang mang lại hiệu quả cao cho đồng bào các dân tộc ở Gia Lai


 

 

Đề xuất