Đồng bằng sông Cửu Long phát triển "Cánh đồng lớn"

Đây là mô hình “liên kết 4  nhà”  (Nhà  nước,  nhà khoa  học,  nhà  nông  và nhà  doanh  nghiệp),  với mục  tiêu  nâng  cao  hiệu  quả, giá trị gia tăng trong sản  xuất  nông  nghiệp, trước hết là sản xuất lúa gạo.
 
Thu hoạch lúa đặc sản tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng)

Được triển khai từ năm 2011, đến nay, nhiều tỉnh ĐBSCL  như:  Trà  Vinh, Sóc  Trăng,  Bạc  Liêu,  Cà Mau,  An  Giang,  Đồng Tháp… đã có từ 5.000 - 20.000  ha  “cánh  đồng lớn”.  Để  đảm  bảo  sản xuất,  các  địa  phương đang  hoàn  thiện  hệ thống kênh mương, đê bao ngăn lũ, nâng cấp và xây dựng công trình chuyển  nước  ngọt  bổ sung  cho  hệ  thống thủy lợi toàn vùng. Sử dụng  giống  lúa  năng suất, chất  lượng  cao và áp dụng biện pháp canh tác tiên tiến nên chi phí sản xuất “cánh đồng lớn” giảm từ 15% - 20%, lợi nhuận tăng  hơn 15%.

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, nhận dạng sâu bệnh trên cây lúa tại trường Đại học An Giang

Thời  gian  tới,  các tỉnh  ĐBSCL  tiếp  tục nhân  rộng  mô  hình “cánh  đồng  lớn”  sản xuất  theo  hướng VietGAP;  bố  trí  cây trồng,  vật nuôi  theo hướng  thích  nghi với  biến  đổi  khí  hậu; thực  hiện  canh  tác  2 vụ  lúa  hoặc  xen  canh lúa  -  màu,  lúa  -  thủy sản,  nhằm làm  giảm ô  nhiễm  môi  trường, tăng năng suất và chất lượng  sản  phẩm  nông nghiệp.

Phơi và bảo quản thóc tại tỉnh Trà Vinh

Khu sấy thóc của Công ty trách nhiệm Hữu hạn Thành Tín, một trong những doanh nghiệp có uy tín trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng
Bơm nước chống ngập úng giúp bảo vệ vùng sản xuất lúa theo mô hình "cánh đồng lớn" tại 7 xã thuộc các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, Cái Nước và thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau)

Thành phố Cần Thơ triển khai mô hình liên kết 4 nhà trên "cánh đồng lớn"
Trồng rau sạch, an toàn theo mô hình "cánh đồng lớn" tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình (Cà Mau)

Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty lương thực Miền Nam đã ký hợp tác với HD Bank, cung ứng vốn vay cho bà con nông dân để thực hiện phương án liên kết cánh đồng lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Từ nhiều năm nay, Tổng Công ty lương thực Miền Nam luôn chú trọng thực hiện liên kết sản xuất lúa chất lượng cao theo mô hình "cánh đồng lớn", đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu

 

 

Đề xuất