Đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật dân gian Nam Bộ độc đáo

Nhạc cụ sử dụng trong diễn tấu gồm đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), có cách tân thay thế bằng độc huyền cầm (cây guitar phím lõm), chơi theo nhóm, câu lạc bộ với hình thức song tấu, tam tấu.
Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
Biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ du khách tại khu du lịch Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
 Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

An Hiếu


Đề xuất