Đồn Biên phòng Pa Thơm - Điểm sáng vùng biên giới phía Tây Điện Biên

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Thơm trên đường tuần tra.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Thơm tuần tra tại cột mốc 110.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Thơm có nhiệm vụ quản lý tình hình an ninh trật tự ở 2 xã vùng biên giới là Thanh Chăn và Pa Thơm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Thơm tăng gia sản xuất tại đơn vị.
 Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN 

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Thơm xuống bản làng thăm hỏi, vận động, tuyên truyền đồng bào giữ gìn an ninh biên giới. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Những năm vừa qua, ngoài việc giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm còn giúp đỡ đồng bào các dân tộc: Khơ Mú, Cống, Lào, Thái,… phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới, đưa kinh tế vùng biên ngày một khởi sắc.
Phan Tuấn Anh

Đề xuất