Đối thoại Chính trị, An ninh, Quốc phòng Việt - Mỹ lần thứ 7

Tại cuộc đối thoại, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Trợ lý Ngoại trưởng Puneet Talwar hài lòng ghi nhận những tiến bộ đáng khích lệ mà hai bên đã đạt được kể từ khi xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ vào tháng 7 năm 2013. Hai đoàn đại biểu đã thảo luận việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2015. Liên quan đến các vấn đề đa phương, hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ trong các cơ chế khu vực và toàn cầu, trong đó có các cơ chế ASEAN đóng vai trò trung tâm. 

Cuộc đối thoại diễn ra với tinh thần tin tưởng lẫn nhau trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng trưởng thành. Đối thoại lần này đã góp phần triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện trong dịp hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Đối thoại Chính trị, An ninh, Quốc phòng lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Thủ đô Washington D.C. vào năm 2016./. 


Đề xuất