Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở xã Huy Hạ

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho tập thể lãnh đạo xã Huy Hạ. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Huy Hạ là vùng trọng điểm lúa nước của huyện Phù Yên, có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.393 ha. Toàn xã có 1.397 hộ, 6.368 nhân khẩu với 3 dân tộc anh em cùng chung sống là Mường, Thái, Kinh. Người dân trong xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, buôn bán tiểu thương và phát triển ngành nghề, dịch vụ.

Năm 2010, trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Huy Hạ mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí về thủy lợi, điện, lao động có việc làm và quốc phòng - an ninh. Từ thực trạng đó, với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực. Đến nay, xã Huy Hạ đã đạt được các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 – 2020. Kết quả đó đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La công nhận là xã đạt chuẩn về nông thôn mới.

Ông Đinh Đức Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Huy Hạ cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tỉnh Sơn La cũng như sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Nhất là trong quá trình thực hiện, 100% các điểm triển khai xây dựng công trình nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất,…để xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa bản.

Việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia góp công, góp của, góp ý tưởng chung tay xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong toàn xã. Nhân dân trong xã đã tham gia đóng góp 8.633.856.000 đồng và 4.422 ngày công làm đường giao thông nông thôn; hơn 200 hộ đã hiến đất 8.107 m2 làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và nhà văn hóa.

Cũng từ thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhờ các nguồn lực, địa phương đã làm được 124 tuyến đường giao thông đến bản và nội bản với tổng chiều dài 12,5 km (đạt 96,16%), 11 công trình thủy lợi, 6 công trình trường lớp học, 18 công trình nhà văn hóa, 1 công trình y tế và 6 công trình khác. Cùng với đó, địa phương đã triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn như trồng ngô nếp tím, trồng rau an toàn hợp tác xã nông nghiệp. Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Một góc xã nông thôn mới Huy Hạ. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Mặt khác, xã Huy Hạ đã thực hiện tốt công tác duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học phổ thông; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt 27,09%. Xã Huy Hạ đạt tiêu chí trạm chuẩn quốc gia về y tế năm 2017. Hệ thống nhà văn hóa xã, bản được xây dựng và nâng cấp 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2017, trên địa bàn xã còn 8,43%. 

Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND xã Huy Hạ cho biết, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần người dân phát huy vai trò là người chủ của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã là chính.

Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. Xác định điểm mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập của nhân dân, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên một cách rõ rệt... 

Có thể thấy, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Huy Hạ và niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Hà Ngọc Chí ở bản Nà Lò 2 bộc bạch, bản thân ông và bà con nhân dân Huy Hạ rất vui mừng khi thấy diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay. Các gia đình trong xã cùng nhau hăng hái thi đua xây dựng đời sống văn hóa; thi đua lao động, sản xuất nâng cao đời sống.

Các công trình phúc lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp. Con em trong xã phấn khởi được học trong những phòng học kiên cố, cơ sở vật chất đầy đủ hơn. Nhiều dự án, mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao đã được ứng dụng, nhân rộng. Nhiều công trình giao thông nông thôn in đậm dấu ấn của cộng đồng dân cư.

Để duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn, bà Đinh Thị Thu – Bí thư Đảng ủy xã Huy Hạ cho biết, Đảng bộ và chính quyền xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả trên địa bàn xã, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất - chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền từ xã đến bản trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí đã đạt. Đoàn kết nội bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng xã Huy Hạ trở thành điểm sáng về nông thôn mới.
Nguyễn Cường


Đề xuất