Đổi thay trên vùng đất cách mạng

Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ năm 1999 đến nay, phối hợp với Công ty cao su Quảng Nam, xã đã trồng được 412 ha cao su, đồng thời phát triển trồng cao su tiểu điền trong các hộ được 310 ha.

Thu hoạch mủ cao su ở xã Sông Trà

Được Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Dự án phát triển ngành lâm nghiệp (Dự án WB3) hỗ trợ, đồng bào trong xã còn trồng được 1.200 ha keo làm nguyên liệu sản xuất giấy. Cùng với phát triển chăn nuôi trâu, bò, nuôi ong lấy mật... tỷ lệ hộ nghèo trong xã mỗi năm giảm 4%. Năm 2015, xã phấn đấu hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xã Sông Trà đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở
Nâng cấp, thảm nhựa đường vào trung tâm xã
Trạm y tế xã Sông Trà làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào

 


Đề xuất