Đổi thay ở xã vùng biên tỉnh Sơn La

Mùa thu hoạch lúa ở Phiêng Khoài

Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, đời sống của bà con đã ổn định, thu nhập bình quân đạt gần 12 triệu đồng/người/năm; người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại; xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Canh tác lúa nương trên vùng đất dốc

 Bà con thu hoạch lúa chín sớm

 

 Bộ mặt nông thôn vùng biên dần đổi thay


 

 

Đề xuất