Đổi thay ở xã anh hùng Đinh Trang Thượng

Toàn xã hiện trồng được 315 ha cà phê giống mới

Thời  gian  qua,  được  Nhà  nước đầu  tư  hàng  chục  tỷ  đồng  cho các chương trình, dự án,, kinh tế - xã hội của, xã đã có những đổi thay rõ nét. Toàn xã đã chuyển đổi được 315 ha cà phê giống mới; thu nhập bình quân đầu người  đạt  25  triệu  đồng/năm;  tỷ lệ  hộ nghèo giảm xuống còn 3,8%. 

Cây cà phê là loại cây chủ lực của bà con nơi đây

Chăn nuôi bò giúp nhiều hộ đồng bào ở Đinh Trang Thượng tăng thêm thu nhập

 

Ngày càng có nhiều ngôi nhà mới, khang trang mọc lên ở xã Đinh Trang Thượng


 

 

Đề xuất