Đổi thay ở vùng an toàn khu Yên Sơn

Các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn được triển khai có hiệu quả. Cùng với sản xuất phát triển, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ. Nhờ đó, hệ thống giao thông, thủy lợi được xây dựng; điện lưới quốc gia được đưa đến các thôn, bản. Hệ thống trạm truyền thanh, truyền hình được phủ sóng đến từng thôn, bản vùng sâu. Hệ thống trường học, bệnh viện khu vực, trạm y tế xã được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe của đồng bào... 

Những con đường bê tông đã và đang làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng ATK Yên Sơn

Huyện Yên Sơn phấn đấu đến hết năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng ATK xuống dưới 20%; khoảng 85% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tất cả các xã duy trì chuẩn quốc gia về y tế; 100% thôn, bản có nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe đồng bào…

Ngày mùa trên cánh đồng ATK Yên Sơn
Yên Sơn luôn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào
Sản xuất tăm tre - nghề phụ đem lại thu nhập cho nhiều hộ đồng bào dân tộc
Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, những năm qua, diện tích chè của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn không ngừng được mở rộng
Đồng bào dân tộc ở vùng ATK Yên Sơn tra cứu thông tin trên mạng internet
để ứng dụng vào lao động, sản xuất 
Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc   

 Đề xuất