Đổi thay ở huyện vùng sâu Krông Bông

Hiện huyện Krông Bông có 32.000 ha cây trồng các loại, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 99.000 tấn/năm. Các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được triển khai khá đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm xuống còn 15, 81%, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững.
 
Nhờ phát triển chăn nuôi gia súc, nhiều gia đình ở Krông Bông đã thoát cảnh nghèo, vươn lên làm giàu.

 Trường mẫu giáo Thị trấn Krông K’mar, Krông Bông. 

Cây ngô lai là cây kinh tế chủ lực được trồng ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện. 


 

 

Đề xuất