Đổi thay ở Hà Hiệu

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, hệ thống đường sá, kênh mương, công trình công cộng của xã đã được xây dựng, nâng cấp. Nhiều mô hình kinh tế hay, cách làm hiệu quả như: nuôi gà thả đồi, vỗ béo trâu, bò, nuôi lợn thịt, dê được triển khai; đồng ruộng sản xuất ba vụ với nhiều giống mới cho năng suất cao… đã mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào. Hà Hiệu cũng là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 33% (năm 2009) còn 6,3% như hiện nay, lương thực bình quân đầu người đạt 710 kg/năm, tỷ lệ trẻ em lên lớp và tốt nghiệp đạt trên 97%. Toàn xã cơ bản không còn nhà dột nát, 100% gia đình có xe máy, phương tiện nghe nhìn…

Đồng bào Mông, Dao ở xã Hà Hiệu gieo trồng các loại giống lúa mới ngắn ngày 
cho năng suất cao.

Không chỉ phát triển kinh tế, Hà Hiệu còn làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, mỗi năm trồng mới 100 ha, nâng độ che phủ rừng lên 63%. Các hủ tục lạc hậu được loại bỏ, an ninh trật tự được giữ vững.

Những ngôi nhà cao tầng, khang trang mọc lên ngày một nhiều ở xã Hà Hiệu.
Trạm y tế xã Hà Hiệu làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào
Gia đình anh Chu Đức Phương, dân tộc Tày, thôn Bản Mới làm nghề ấp trứng, chăn nuôi gà thả đồi có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

 


Đề xuất