Đổi thay ở Ea Na

Toàn xã đã trồng được 1.988 ha cà phê, 140 ha hồ tiêu, 255 ha ca cao, 876 ha đậu, sắn, khoai; phát triển đàn gia súc, gia cầm lên trên 57.000 con… Nhiều công trình an sinh xã hội như: trạm y tế, trường học, đường giao thông, hệ thống điện lưới, kênh mương nội đồng… cũng đã được đầu tư xây dựng kiên cố, phục vụ sản xuất và đời sống đồng bào.
 
Cây cà phê mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào ở xã Ea Na

Hiện thu nhập bình quân của xã đạt 17 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 23,8%.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở Trạm y tế xã Ea Na

Trường tiểu học Lê Hồng Phong được trang bị máy vi tính giúp phổ cập tin học cho học sinh trong xã

đường nông thôn được kiên cố hóa, thuận lợi cho đồng bào tham gia giao thông

Các hoạt động văn hóa - thể thao trong xã thường xuyên được tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào

 
Đề xuất