Độc đáo sản phẩm thổ cẩm của người Khmer Văn Giáo

Hiện nay, toàn xã có 70 hộ dệt thổ cẩm, bình quân mỗi hộ thu nhập khoảng 3,5 - 6 triệu đồng/tháng. Sản phẩm thổ cẩm của người Khmer Văn Giáo rất đa dạng, phong phú với nhiều mẫu mã, màu sắc hài hòa mamg đậm bản sắc truyền thống dân tộc, nên được khách du lịch trong, ngoài tỉnh và thị trường quốc tế như Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Đức, Thái Lan, Campuchia…ưa chuộng.

Trong ảnh: Hộ dệt thổ cẩm của gia đình chị Néang Sóc Then xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, mỗi tháng dệt được 3 chiếc xà-rông khổ 3,2m và được bán với giá 1,2 triệu đồng/chiếc đã giúp gia đình tăng thu nhập đáng kể. 
 

 

   


 


Đề xuất