Độc đáo mô hình đèn Trung thu khổng lồ ở Tuyên Quang

Những mô hình đèn lồng khổng lồ được người dân xứ Tuyên chuyển hóa từ những câu chuyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, danh lam thắng cảnh. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 
Những mô hình đèn lồng khổng lồ được người dân xứ Tuyên chuyển hóa từ những câu chuyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, danh lam thắng cảnh. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 
Những mô hình đèn lồng khổng lồ được người dân xứ Tuyên chuyển hóa từ những câu chuyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, danh lam thắng cảnh. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 
Những mô hình đèn lồng khổng lồ được người dân xứ Tuyên chuyển hóa từ những câu chuyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, danh lam thắng cảnh. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 
Khoảng 90 mô hình đèn trung thu khổng lồ sẽ được rước diễu trong lễ hội, thu hút sự tham gia của hàng vạn du khách trong nước. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Nguyễn Văn Tý


Đề xuất