Độc đáo lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Đây là một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh giúp con người có sức mạnh phi thường, dám đương đầu với nguy hiểm, xua đuổi tà ma, bệnh tật, cũng là để tạ ơn trời đất đã cho một mùa vụ bội thu.
 
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn.

Bên cạnh đó, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như: thi dệt thổ cẩm truyền thống, thi gói bánh sừng trâu, đêm văn nghệ và trình diễn nghi lễ cưới truyền thống của người Pà Thẻn.

Trò chơi đẩy gậy của người Pà Thẻn.

Nghi thức trong đám cưới của người Pà Thẻn.

 

Nghi thức trong đám cưới của người Pà Thẻn.

Nghi lễ cúng trời đất của người Pà Thẻn.

 

Thi gói bánh sừng trâu của người Pà Thẻn. 

Thiếu nữ Pà Thẻn. 

 

Thi dệt vải của phụ nữ Pà Thẻn.

Thi dệt vải của phụ nữ Pà Thẻn.


Đề xuất