Độc đáo lễ cúng "Thần rừng" của dân tộc Pu Péo

Lễ cúng được tổ chức dưới tán cây to nhất của làng

Pu Péo là dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, khoảng trên 700 người, sinh sống chủ yếu tại các xã Phố Là (huyện Đồng Văn), Sủng Tráng và Phú Lũng (huyện Yên Minh). Lễ cúng “Thần rừng” của người Pu Péo có từ xa xưa. Đồng bào quan niệm, thần rừng đã giúp họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mọi thứ có được đều từ rừng mà ra. Vì thế, người dân luôn tự giác không chặt cây, phá rừng, đốt nương, làm rẫy, chăn thả gia súc tại khu rừng thiêng.


Lễ cúng bắt đầu

Lễ cúng “Thần rừng” không chỉ có giá trị sâu sắc về tinh thần mà còn khẳng định vai trò, vị trí của cộng đồng gắn với thiên nhiên. Lễ cúng “Thần rừng” của đồng bào Pu Péo vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối năm 2012.

 
Rào tre nhốt gà - một thủ tục trước lễ cúng

 

Vui chơi sau lễ cúng "Thần rừng"

 Đề xuất