Độc đáo cầu ngói Kim Sơn (Ninh Bình)

Hiện Kim Sơn có 03 cây cầu ngói gồm cầu ngói Phát Diệm (thị trấn Phát Diệm), xây dựng từ đầu những năm 1900 với kiến trúc độc đáo mặt cầu làm đường giao thông, hệ thống cột, kèo bằng gỗ và được lợp mái ngói, tạo nên một nét kiến trúc cổ kính, thơ mộng; cùng với đó là cây cầu Hòa Bình (xã Hùng Tiến) và cầu Lưu Quang (xã Quang Thiện) được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại với các nhịp cầu bê tông, cốt thép, lợp mái ngói.

Cầu ngói Phát Diệm bắc qua sông Ân hiền hòa, thơ mộng. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
Cầu ngói Hòa Bình với lối kiến trúc mái chùa cổ kính. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
Cầu ngói Phát Diệm mới được trùng tu, phục vụ cho người đi bộ và phương tiện thô sơ. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
Cầu ngói Hòa Bình với lối kiến trúc mái chùa cổ kính. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
Cầu ngói Lưu Quang mới được khánh thành phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
Cầu ngói Lưu Quang mới được khánh thành phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
Cầu ngói Lưu Quang với nét kiến trúc hiện đại. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
Nét độc đáo của cầu ngói Phát Diệm với cột, kèo bằng gỗ. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Ninh Đức Phương (TTXVN)Đề xuất