Độc đáo bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc từ phế thải kim loại


 

 

 

 

 
Một tác phẩm điêu khắc được làm từ kim loại phế thải trưng bày tại Phòng khoa học nghệ thuật và văn học ở thủ đô Vác-sa-va, Ba Lan ngày 27/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN
 

 
Những chiếc xe được làm từ kim loại phế thải trưng bày tại Phòng khoa học nghệ thuật và văn học ở thủ đô Vác-sa-va, Ba Lan ngày 27/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVN


Đề xuất