Độc đáo Bảo tàng sô cô la ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tác phẩm điêu khắc từ sô cô la được trưng bày tại Bảo tàng sô cô la ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Các bức tượng sô cô la được trưng bày tại Bảo tàng sô cô la ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Du khách tham quan Bảo tàng sô cô la ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Tác phẩm điêu khắc từ sô cô la được trưng bày tại Bảo tàng sô cô la ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
 Tác phẩm điêu khắc từ sô cô la được trưng bày tại Bảo tàng sô cô la ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Tác phẩm điêu khắc từ sô cô la được trưng bày tại Bảo tàng sô cô la ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Du khách tham quan Bảo tàng sô cô la ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

TTXVNĐề xuất