Độc đáo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

 Vật dụng sinh hoạt cung đình. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

 Quả cầu cửu long sơn thếp thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Long sàng của hoàng đế Khải Định (1916 - 1925). Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Kiệu rước thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

 Vật dụng sinh hoạt cung đình. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

 Khách tham quan bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Đôi hài của vua Bảo Đại. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

 Hiện vật phục chế Hoàng bào Hoàng hậu thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ngai thờ và sập sơn thếp thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ngai thờ sơn thếp thời Nguyễn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Đỗ Trưởng

Đề xuất