Doanh nghiệp....làm liều ở Bắc Kạn

Việc doanh nghiệp A Duyên cung cấp nước cho bà con huyện Chợ Mới mà không qua xử lý, không đạt theo quy chuẩn Việt Nam 01/2009/BYT của Bộ Y tế; bên cạnh đó, nguồn nước không đảm bảo có thể lây lan dịch bệnh bất cứ lúc nào.
 
 Nước được lấy trực tiếp ở suối và đổ vào bể chứa. 

Nước được đưa trực tiếp về cho các hộ dân sử dụng mà không qua xử lý.

Ống chứa nước cũ hỏng nằm ngổn ngang. 

Bể chứa nước đã hỏng và xuống cấp trầm trọng, cỏ mọc um tùm. 


 

 

Đề xuất