Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng sân chơi cho điểm trường xã Dền Thàng, huyện Bát Xát

Nghi thức khánh thành và trao tặng công trình sân chơi cho điểm trường xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đoàn viên Thanh niên TTXVN với các em học sinh tại điểm trường xã Dền Thàng, huyện Bát Xát. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đoàn viên Thanh niên TTXVN hướng dẫn các em học sinh quét sơn đồ dùng phục vụ học tập và vui chơi tại điểm trường xã Dền Thàng, huyện Bát Xát. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đoàn viên Thanh niên TTXVN tặng áo ấm cho các em học sinh tại điểm trường xã Dền Thàng, huyện Bát Xát. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đoàn viên Thanh niên TTXVN với các em học sinh tại điểm trường xã Dền Thàng, huyện Bát Xát. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

TTXVN


Đề xuất