Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, nhằm đảm bảo nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và nâng cao tính hiệu quả trong quá trình thực hiện, Bộ Chính trị đã tập trung vào việc tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2016. Tiếp đó, Bộ Chính trị đề ra Chương trình kiểm tra năm 2016, trong đó nhấn mạnh việc triển khai 2 Chỉ thị của Bộ Chính trị, ra quyết định thành lập 6 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn để tiến hành kiểm tra tại 20 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quang cảnhi buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã thông qua Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Theo đó, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực thi, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian kiểm tra là từ sau Đại hội XII của Đảng đến hết quý III năm 2016; có 6 tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Cần Thơ sẽ được kiểm tra trong đợt này từ ngày 24 đến ngày 26/10/2016. 


 

Đề xuất