Đoàn kết chúng ta nhất định thắng COVID-19!

 
Biết bao bác sỹ, nhân viên y tế quả cảm dân thân trong đại dịch. Biết bao con người phải đang làm việc “không có đêm, không có ngày”. Bộ đội nhường nhà, nhường chiếu vào rừng nằm lá để cho dân được chăn ấm, nệm êm. Chúng ta lo cho nhân dân bằng tất cả những gì tốt nhất.

Đây chính là biểu hiện thiết thực nhất của những người ái quốc.

Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người Việt Nam thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc. Những việc làm có ý nghĩa không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều là xuất phát từ trái tim.

Bản lĩnh và ý chí Việt Nam được luyện rèn qua những ngàn năm lịch sử sẽ kết nối mọi người Việt Nam thành một khối thống nhất, đồng lòng. 

Tổ quốc Việt Nam ôm mỗi người dân vào lòng!

VIỆT NAM QUYẾT THẮNG!
TTXVN

Đề xuất