Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Đắk Nông

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông báo cáo, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ các cấp với chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; Đắk Nông là một tỉnh nghèo và có đồng bào nhiều dân tộc sinh sống, do đó các cấp Mặt trận ở tỉnh Đắk Nông cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng thế yếu, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và vùng biên giới.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu hợp pháp, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác giáo dục – đào tạo, góp phần xây dựng “xã hội học tập”, không ngừng nâng cao trình độ dân trí; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Các cấp Mặt trận tỉnh Đắk Nông cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; triển khai các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững; phối hợp thực hiện các chương trình về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy… đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông cho biết, trong năm 2017, các cấp Mặt trận tỉnh Đắk Nông đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam như giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm; việc phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng; giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp…

Các cấp MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng được 74 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá 2,3 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã xây dựng được 33 căn nhà đại đoàn kết.
Ngọc Minh


Đề xuất