Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động và kết quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 134 Hội Khuyến học (trong đó có 8 hội cấp huyện, thành phố; 4 hội các trường học cấp tỉnh, 122 hội cấp xã, phường, thị trấn) có 42 Ban Khuyến học cấp tỉnh, 190 Ban Khuyến học cấp huyện, xã; 311 Chi hội trường học; 1421 Chi hội khu dân cư; 52 Ban, Chi hội Khuyến học dòng họ; có trên 71.000 hội viên, chiếm tỷ lệ 23% dân số toàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã luôn lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời, có văn bản cụ thể đối với các hoạt động và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong tỉnh gương mẫu, đi đầu trong phong trào, năng động, trách nhiệm phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình…

Trong thời gian tới, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện tốt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời triển khai, thực hiện tốt các chương trình, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá, tìm các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng nhu cầu mới là nơi tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nơi tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn... là cánh tay nối dài của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn nêu kiến nghị, thời gian tới, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục tham mưu, đề xuất với Chính phủ có chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc xây dựng các mô hình học tập trong những năm tiếp theo; quan tâm vận động các nhà tài trợ trong và ngoài nước để có thể nâng mức huy động Quỹ khuyến học trên địa bàn tỉnh.


Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tỉnh Bắc Kạn số tiền 100 triệu đồng.

Vũ Hoàng Giang
 

Đề xuất