Đô đốc Mỹ hối thúc duy trì cấu trúc an ninh dựa trên luật pháp ở châu Á - Thái Bình Dương

 

Theo ông Harris, hầu hết các nước trong khu vực đều được hưởng lợi lớn từ hệ thống luật và quy định quốc tế trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia. Vì thế, Mỹ sẽ không để cho bất kỳ quốc gia nào phá vỡ cấu trúc an ninh này. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cũng cảnh báo về những hoạt động tôn tạo và xây dựng trái phép gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có tới 5.300 tỷ lượt tàu thuyền qua lại mỗi năm. Ông tái khẳng định quan điểm của Mỹ là mọi tuyên bố về chủ quyền phải dựa trên luật pháp quốc tế và mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua luật pháp và ngoại giao chứ không phải ép buộc hay đe dọa. 

Đề xuất