Điểu M'rưng - Đảng viên gương mẫu của bon làng

Là đảng viên, ông Điểu M’rưng luôn đi đầu trong các phong trào, “nói đi đôi với làm” nên bà con rất tin yêu và cảm phục.

Ông Điểu M’rưng giải thích cho con cháu nghe ý nghĩa của những họa tiết trên các loại gùi

Quyết tâm thoát nghèo, ông cùng gia đình tập trung phát triển nuôi bò, trồng ngô, đậu. Lấy ngắn nuôi dài, ông mua thêm đất để trồng cà phê, cao su, hồ tiêu và mở rộng chăn nuôi.

Gia đình ông Điểu M'rưng luôn đi đầu trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Ông là nghệ nhân đan lát, vợ ông là nghệ nhân dệt thổ cẩm 


Đàn bò của gia đình ông Điểu M’rưng giờ đã lên đến hàng chục con

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, gia đình ông đã trở thành hộ khá giả của bon với 6 ha cây công nghiệp, hàng chục con bò, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà phê của nhà ông Điểu M'rưng luôn cho năng suất cao 
 
Ông Điểu M'rưng xây dựng mô hình kinh tế đa cây, gồm: điều, cà phê, hồ tiêu, cao su...
 
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Điểu M’rưng còn hướng dẫn bà con trong bon sản xuất, tích cực thực hiện nếp sống mới, loại bỏ những hủ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay…


Đề xuất