Điều động, phê chuẩn nhân sự Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Đại biểu Leo Thị Lịch. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết số 678 nêu: Điều động bà Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên tỉnh Bắc Giang, đại biểu Quốc hội khóa XIV về nhận công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Đại biểu Hoàng Văn Liên. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết số 679 nêu: Phê chuẩn ông Hoàng Văn Liên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.
 
 Vũ Thị Quỳnh Hoa

Đề xuất