Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công văn số 992/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Dieu chinh quy hoach cac khu cong nghiep tinh Phu Tho den nam 2020 hinh anh 1Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ. Ảnh: thixaphutho.net

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc đưa Khu Công nghiệp Hạ Hòa (diện tích 400 ha) tại các xã: Xuân Áng; Lâm Lợi; Quân Khê (thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Khu Công nghiệp Tam Nông (diện tích 350 ha) tại các xã: Văn Lương; Thanh Uyên; Cổ Tiết; Tam Cường (thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Đồng thời, Thủ tướng nhất trí bổ sung 2 khu công nghiệp mới vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 bao gồm: Khu Công nghiệp Hạ Hòa (diện tích 400 ha) tại các xã Xuân Áng; Vô Tranh (thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Khu Công nghiệp Tam Nông (diện tích 350 ha) tại các xã: Tứ Mỹ; Cổ Tiết; Phương Thịnh (thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2501/TTg-KTN ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch, quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và cơ quan liên quan nhằm yêu cầu nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, tập trung xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, UBND tỉnh Phú Thọ ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở, công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật về nhà ở và quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế.

UBND tỉnh Phú Thọ tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ điều kiện, trình tự quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống, có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 2/12/2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

TTXVN

Tin liên quan

Tạo động lực để Phú Thọ vươn lên hàng đầu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tháng 3/2020 là dấu mốc Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tròn 80 năm xây dựng và phát triển. Vượt qua nhiều khó khăn, Đảng bộ Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Những thành tựu đó là động lực để Đảng bộ tỉnh viết tiếp trang sử vẻ vang, xây dựng Phú Thọ thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Phú Thọ hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Nhờ nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.Đề xuất