Điện chia buồn đồng chí Fidel Castro Ruz từ trần

Ảnh tư liệu: Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trò chuyện với báo giới tại sân bay Montevideo, Uruguay ngày 12/10/1995. Ảnh: AFP/ TTXVN

Được tin đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Rút-xơ (Fidel Castro Ruz), nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba (Cuba), nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Cu-ba, Lãnh tụ của nhân dân Cu-ba anh em, đã từ trần ở tuổi 90 vào đêm ngày 25/11 - giờ La Ha-ba-na (La Habana), tức trưa ngày 26/11 - giờ Hà Nội, ngày 26/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Hội đồng Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cu-ba.
 
Toàn văn bức điện như sau:
 
“Kính gửi:
 
- BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN CU-BA
 
- HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA
 
- QUỐC HỘI CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA
 
 
 
LA HA-BA-NA
 
Các đồng chí thân mến,
 
Chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn sâu sắc được tin đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Rút-xơ (Fidel Castro Ruz), nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Cu-ba, Lãnh tụ của nhân dân Cu-ba anh em, nhà lãnh đạo cộng sản và cách mạng kiên cường của các dân tộc Mỹ Latinh và phong trào đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tự do và Chủ nghĩa xã hội, đã từ trần vào ngày 25/11/2016 vừa qua.
 
Cuộc đời trong sáng và sự nghiệp bất tử của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô sẽ sống mãi trong sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của nhân dân Cu-ba và các dân tộc đang nỗ lực đấu tranh nhằm xây dựng một thế giới công bằng, văn minh, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc. Đồng chí Phi-đen đã tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cao cả của các Anh hùng Xi-môn Bô-li-va (Simón Bolívar), Hô-xê Mác-ti (José Martí) và các vị Anh hùng tiền bối của Cu-ba và Mỹ Latinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp, kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc; đi đầu và lãnh đạo nhân dân Cu-ba từ Môn-ca-đa (Moncada) đến Xi-ê-ra Ma-ét-xtơ-ra (Sierra Maestra), đập tan chế độ độc tài tay sai đế quốc, đưa đất nước và nhân dân Cu-ba vào kỷ nguyên độc lập, tự do thực sự kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1959; không ngừng nâng cao vị thế của cách mạng, cũng như phẩm giá của nhân dân Cu-ba trên trường quốc tế; đưa đất nước Cu-ba từ đói nghèo, lạc hậu trở thành tấm gương của các nước đang phát triển về giáo dục, y tế, thể thao - văn hoá, công nghệ sinh học và đặc biệt là tinh thần quốc tế hào hiệp đối với các dân tộc anh em khác ở Mỹ Latinh, cũng như ở Châu Phi và Châu Á.
 
Hơn nửa thế kỷ với cương vị là người đứng đầu và lãnh tụ Cách mạng Cu-ba, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô cũng là người đồng chí, anh em thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc "xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Trong trái tim của những người Việt Nam luôn khắc sâu câu nói bất hủ của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô: "Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
 
Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô qua đời, Đảng Cộng sản Cu-ba, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cu-ba anh em, cũng như nhân dân các nước Mỹ Latinh và Phong trào Cộng sản, Cách mạng thế giới mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường, quả cảm và dày dạn kinh nghiệm; Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người đồng chí, anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và quý mến. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trong giờ phút đau thương này của Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em, của tất cả những người cộng sản, cách mạng và nhân dân yêu chuộng hoà bình, tự do, công lý và tiến bộ xã hội trên thế giới, những người cộng sản Cu-ba và nhân dân Cu-ba anh hùng tiếp tục đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cu-ba quang vinh do đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô (Raúl Castro) đứng đầu, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những di huấn của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cu-ba tự do và tươi đẹp.
 
Trong giờ phút đau thương vô hạn này, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam một lần nữa xin khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định với những người Cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em.
 
Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Cu-ba và của các dân tộc anh em trên thế giới.
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016
 
- BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
- CHỦ TỊCH NƯỚC NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
 
- CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
 
- UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”
 
* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu-ba Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia (Bruno Rodríguez Parrilla).
 
* Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 tại vùng Bi-ran, tỉnh Ô-ri-ên-tê (Oriente) cũ, nay là tỉnh Ôn-ghin (Holguín) ở miền Đông Cu-ba. Đồng chí Phi-đen đã lãnh đạo Cách mạng thắng lợi, giành chính quyền tại Cu-ba từ ngày 1 tháng Giêng năm 1959. Từ năm 1959 đến năm 1976, đồng chí giữ cương vị Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba; từ năm 1965, thời điểm Đảng Cộng sản Cu-ba chính thức được thành lập, đến tháng 4/2011, đồng chí liên tục giữ cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba; từ năm 1976 đến năm 2008, đồng chí luôn được bầu vào Quốc hội của Chính quyền Nhân dân và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba. Ngày 31/7/2006, vì lý do sức khỏe, đồng chí Phi-đen đã trao quyền lãnh đạo đất nước cho đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô (Raúl Castro), lúc đó là Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba. Tháng 2 năm 2008, đồng chí Phi-đen tuyên bố không ứng cử vào Quốc hội Cu-ba khóa VII và các chức vụ lãnh đạo Nhà nước; đồng chí cũng thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba tổ chức vào tháng 4 năm 2011.
 
Đối với Việt Nam, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức thiết lập và dầy công vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Cu-ba từ ngày 2 tháng 12 năm 1960; cùng nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, vun đắp, phát triển mở rộng mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đồng chí Phi-đen đã thăm chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003; là Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở Quảng Trị vào tháng 9 năm 1973. Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô cũng là Nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau này.
 
Với những công lao và đóng góp to lớn đó, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đã được Đảng và Nhà nước ta trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989./.

Đề xuất