Điện Biên triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò rất quan trọng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin với việc mỗi một người sẽ được cấp một mã số định danh thay thế cho các giấy tờ hành chính liên quan tới nhân thân. Việc thực hiện dữ liệu quốc gia về dân cư cũng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ; đồng thời góp phần đẩy mạnh dịch công trực tuyến tại các bộ ngành, địa phương và tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Thực hiện Đề án 896 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban chỉ đạo đề án, giao cho Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện và chuẩn bị tất cả những điều kiện phục vụ cho đề án.

Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh Điện Biên cho biết: Công an tỉnh Điện Biên dự kiến tập huấn khoảng hơn 900 học viên là lãnh đạo công an các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ tư pháp, công an xã về kỹ năng thu thập, cập nhật dữ liệu về dân cư. Điện Biên thành lập các tổ công tác tăng cường về các địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền cho người dân sự cần thiết của việc số hóa dữ liệu thông tin cá nhân phục vụ cho việc chuẩn hóa cơ sở dữ dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có nhiều khó khăn do Điện Biên hiện có 130 xã, phường, thị trấn, trong đó chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, trình độ nghiệp vụ nói chung và trình độ tin học nói riêng của cán bộ công an cấp xã còn hạn chế; đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ thu thập, cập nhật dữ liệu về dân cư còn mỏng so với tổng nhân khẩu thường trú trên địa bàn. Mặt khác, nguồn kinh phí để triển khai đề án còn nhiều khó khăn, chưa có kinh phí để củng cố hệ thống hồ sơ, sổ sách…

Để giải quyết những khó khăn này, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động triển khai rà soát lại toàn bộ dữ liệu về hộ khẩu đang quản lý. Cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh Điện Biên dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành Đề án 896 xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Xuân Tư 

Đề xuất