Điện Biên: Rừng Mường Nhé tiếp tục bị tàn phá nghiêm trọng

Rừng bị triệt hạ để làm nương rẫy. 

Lán của những người di cư tự do bên khu rừng bị họ tàn phá. 

 Người dân di cư tự do chở gỗ.

: Phương tiện người dân di cư tự do sử dụng để chở gỗ. 

Rừng bị triệt hạ để làm nương rẫy. 

Rừng giờ đây chỉ còn là những khoảng trống trơ trọi

 


Đề xuất