Điện Biên: Ô nhiễm môi trường từ chất thải do chế biến dong riềng

Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại một cơ sở chế biến dong riềng ở xã Nà Tấu.

Mặc dù tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý triệt để.

 Nước thải bẩn chảy ra dòng Nậm Rốm. 

 Nước thải bẩn chảy ra dòng Nậm Rốm. 

Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại một cơ sở chế biến dong riềng ở xã Nà Tấu.

Hồ chưa chất thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. 


 

 

Đề xuất