Điện Biên: Kỳ thú vườn chim quý có tên trong Sách đỏ di trú bên di tích hầm Đờ Cát

 Vườn chim trong khu Di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Cò Nhạn di cư về sống trong khu Di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Đàn cò Nhạn bay lượn trên bầu trời thành phố Điện Biên Phủ.
 

Loài chim đặc biệt quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam cũng về cư trú nơi đây

 Đề xuất