Điện Biên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên cho biết: Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; đẩy mạnh đôn đốc công tác thu, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát triển đối tượng tham gia, tăng cường công tác thanh tra, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt việc kết nối liên thông dữ liệu để tăng cường biện pháp quản lý chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức giao ban rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả công tác và đưa ra giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế…

Năm 2018, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo ngành Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám, chữa bệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định và thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ trên hệ thống thông tin điện tử.

Đến nay, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn đã kết nối liên thông dữ liệu với ngành Bảo hiểm xã hội, chi phí khám, chữa bệnh cơ bản được đẩy lên cổng tiếp nhận ngay khi ra viện; đảm bảo kiểm soát tốt việc thông tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc, thực hiện tốt việc kết nối liên thông dữ liệu để tăng cường biện pháp quản lý chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt, hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã kiểm soát tốt tần suất khám, chữa bệnh của bệnh nhân nhiều nơi trên cùng địa bàn cùng ngày; chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống thông tuyến; cơ bản kiếm soát ngay được việc thanh toán sai giá, trùng lặp…

Ngoài ra, các cơ sở khám, chữa bệnh cũng tích cực cập nhật đầy đủ thông tin về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để phục vụ cho việc giám định, thanh toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định danh mục dịch vụ kỹ thuật, đưa vào áp dụng cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã thành lập tổ nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra bệnh nhân nội trú tại các khoa phòng điều trị; kiểm tra thường xuyên, đột xuất cả trong giờ và ngoài giờ ở các tuyến tỉnh, huyện.

Năm 2018, tỉnh Điện Biên có hơn 570 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, với tổng thu trên 488 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102,6% kế hoạch.
Võ Văn Dũng 

Đề xuất