Diêm dân Khánh Hòa lại lao đao vì muối “được mùa mất giá”

 Do giá muối quá thấp nên không có nhiều diêm dân ra đồng sản xuất. 

 

Những đống muối tồn nối tiếp nhau trên bờ ruộng ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa. 

 

 Muối tồn đắp đống trên bờ ruộng ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa. 

 

Những đống muối tồn nối tiếp nhau trên bờ ruộng ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa. 

 

Muối tồn đắp thành đống trên bờ ruộng ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa. 

 

Muối không bán được, diêm dân đắp đống để bảo quản. 

 Đề xuất