Dịch COVID-19: Đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm thường xuyên liên tục cho người dân

Khách hàng mua rau, củ quả tại một siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, Sở Công Thương các tỉnh thành phố đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm được phép tiếp tục hoạt động; tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong các khu vực bị cách ly nếu có.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tổ chức các điểm bán hàng mới, các điểm bán hàng tạm thời, lưu động, dã chiến để bảo đảm cung ứng thường xuyên, liên tục nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp các điểm bán hàng thuộc hệ thống của các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn bị đóng cửa vì các lý do dịch bệnh như có trường hợp nhiễm bệnh trong khu vực của điểm bán hàng hoặc thực hiện phương án giảm mật độ người dân đến mua sắm.

Bộ Công Thương cũng lưu ý các đơn vị này hướng dẫn việc tổ chức hoạt động cho các điểm bán hàng nhu yếu phẩm như chợ và các điểm bán hàng của doanh nghiệp phân phối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm vừa bảo đảm cung ứng liên tục các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, vừa bảo đảm an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, Bộ đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố khẩn trương triển khai chỉ đạo trên, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời thông tin về Bộ Công Thương để phối hợp xử lý.
Uyên Hương


Đề xuất