Địa đạo Củ Chi


Tái hiện lớp học trong lòng địa đạo Củ Chi

Tái hiện Trạm phẫu thuật trong lòng địa đạo Củ Chi

Hệ thống đường hầm được đào từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, bằng các dụng cụ thô sơ như lưỡi cuốc, chiếc ki... Sau năm 1960, hệ thống này tiếp tục được củng cố, phát triển tới trên 200 km.
Bếp Hoàng Cầm trong lòng địa đạo Củ Chi

Hiện Địa đạo Củ Chi đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước.


Đề xuất