Địa chỉ liên kết chuỗi nông nghiệp sạch

Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội nghề nghiệp chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố. Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của hội dựa trên mục tiêu xây dựng, phát triển nông nghiệp đô thị, hiện đại, bền vững, có năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao của ngành nông nghiệp thành phố.
Bà Nguyễn Bích Nam, Chủ tịch Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Xuân Anh - TTVN 

Bà Nguyễn Bích Nam, Chủ tịch Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 -2023 cho biết, để đáp ứng các mục tiêu của ngành nông nghiệp, thực hiện quy định hỗ trợ và phát triển nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ theo quy trình công nghệ cao, Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung liên kết và hợp tác phát triển các dự án như: trang trại rau, củ quả sạch và hữu cơ, cải tạo môi trường thổ nhưỡng nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, phát triển kho lạnh, container lạnh và logistics, đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch và hữu cơ, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn sạch cho sản phẩm xuất khẩu, đào tạo hướng nghiệp và liên kết thực tập sinh ngành nông nghiệp trong và ngoài nước.
 
Song song đó, Hội cũng chú trọng  hỗ trợ xây dựng các tiêu chí và hướng dẫn tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp sạch và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, phối hợp với các nước để xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm sạch để xuất khẩu. Đồng thời, kết nối đầu tư, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản sạch, thúc đẩy liên kết trong và ngoài nước nhằm xây dựng một số mô hình trang trại sạch áp dụng công nghệ sinh học theo quy trình quốc tế về nông nghiệp sạch.
Ban chấp hành Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội. Ảnh: Xuân Anh - TTVN
 
Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình tái cơ cấu và đặt mục tiêu phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện đại, bền vững với các sản phẩm chủ lực là rau, hoa, lợn, bò sữa, tôm nước lợ và cá kiểng. Việc thành lập Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư, sản xuất, tiêu dùng nông sản sạch, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng hiện nay.
 
Theo ông Nguyễn Phước Trung, Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch sẽ đóng vai trò là trung tâm trong việc tập hợp, kết nối tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch, nông sản hữu cơ. Với mục tiêu dài hạn là thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm và phát triển ngành chế biến nông sản hướng tới mục tiêu xuất khẩu.
Các tổ chức, doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận Hội viên Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
 
Lãnh đạo ngành nông nghiệp thành phố cũng mong muốn Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch sẽ gắn bó chặt chẽ với các nông hộ và hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ hiệu quả cho việc cải thiện thu nhập và chất lượng đời sống của nông dân. Qua đó, cùng Thành phố thực hiện thành công các mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững./.
 Xuân Anh

Đề xuất