Di tích Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Trong số các di tích được xếp hạng lần này có 7 di tích lịch sử, 4 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, 2 di tích kiến trúc và 1 di tích khảo cổ học. Di tích lịch sử Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là một trong 14 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt  đợt này.

Đề xuất