Di tích quốc gia núi Thiên Ấn

Ngôi chùa Thiên Ấn cổ trên núi được xem là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất miền Trung. Năm Minh Mạng thứ 11 (1830), núi được liệt hạng danh sơn và ghi vào tự điển có sắc phong "Thiên Ấn tự". Ngoài khuôn viên nhà chùa, trên khoảng đất thoáng đãng phía tây có phần mộ của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, người đã gắn bó máu thịt với đất Quảng Ngãi từ thuở bình sinh. Đầu năm 1990, Bộ Văn hóa đã xếp hạng Thiên Ấn là di tích quốc gia.
 
Phần mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi Thiên Ấn. 

 

Giếng Phật trong khuôn viên chùa. 

 

Trong khuôn viên vườn chùa có 7 "viên mộ" của các vị sư tổ trụ trì chùa, có giếng nước sâu gọi là giếng Phật. 

 

Chùa Thiên Ấn cổ nổi tiếng miền Trung trên đỉnh ngọn núi. 

 

 Đứng bên hữu ngạn sông Trà, ta có cảm giác như ngọn núi nằm ngay trên mặt sông Trà, nên được người xưa gọi là Thiên Ấn niêm hà (ấn trời đóng trên sông) với niềm tin thiêng liêng vào một vùng đất địa linh sinh nhân kiệt. 

Phần mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi Thiên Ấn. 

 


Đề xuất