Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn (Phú Yên)

Di tích đã được Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 16/11/1988. Vật liệu xây dựng tháp đều bằng gạch nung với nhiều kích cỡ khác nhau tuỳ theo vị trí của từng mảng tường, từng tầng tháp và được xếp liền khít, không thấy mạch hồ song kết dính rất vững chắc. Tháp có hình tứ giác với 4 tầng, càng lên cao càng thu nhỏ lại so với tầng dưới, nhưng vẫn theo phong cách tầng dưới. Tháp cao gần 23,5m, mỗi cạnh chân tháp dài 10m.
 
 Tháp Nhạn nằm bên bờ bắc sông Đà Rằng, thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tháp là nơi thờ phụng thần linh của người Chăm cổ. 

Tháp Nhạn có hình tứ giác với 4 tầng, cao gần 23,5m, mỗi cạnh chân tháp dài 10m.

Đây là một công trình kiến trúc tháp lớn của người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ X đến XIII.


 

 

Đề xuất