Đi lên từ mô hình vườn - ao - rừng

Gia đình ông Giảng hiện có gần 1,5 ha ao nuôi cá thịt  

Ông Giảng hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chọn giống dong riềng  

Trang trại của gia đình ông Giảng rộng gần 20 ha, trong đó có trên 10 ha cây lấy gỗ như: dổi, tếch, keo, xoan, sưa; sắp cho thu hoạch 1 ha cây ăn quả, gần 1,5 ha ao nuôi cá thịt và thả cá giống cùng hệ thống chuồng trại kiên cố nuôi trâu, lợn, gà...

Vườn cây ăn quả trong khuôn viên trang trại nhà ông Giảng

Ngoài vườn - ao - rừng, năm 2013, gia đình ông đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống máy chế biến tinh bột dong riềng. Ngay trong năm đầu tiên đã sản xuất được trên 200 tấn tinh bột. Để có nguyên liệu sản xuất ổn định, ông đã cung cấp miễn phí giống dong riềng, hướng dẫn kỹ thuật trồng và bao tiêu sản phẩm cho gần 100 hộ dân trong khu vực thị xã.

Kiềm tra chất lượng ngô sau thu hoạch  

Là nông dân tận tụy với công việc, ông Giảng không chỉ biết làm giàu mà còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, khuyến khích các hội viên nông dân phát triển kinh tế trang trại, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở  địa phương.

Đề xuất