Di chuyển chuồng trại gia súc khỏi gầm sàn nhà ở

Tuy nhiên, việc di dời chuồng trại gia súc không dễ thực hiện do người dân thường làm nhà sát nhau, quỹ đất hạn hẹp, không có mặt bằng để làm chuồng trại; bên cạnh đó, người dân mang tâm lý lo ngại nếu để chuồng gia súc xa nhà thì rất khó quản lý, dễ bị mất trộm. Mặt khác, đa số các hộ dân nuôi gia súc dưới gầm sàn là hộ nghèo và cận nghèo, nên không đủ kinh phí để xây dựng chuồng trại mới... 

Trước những khó khăn đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và huy động nhiều nguồn lực để giúp người dân đưa gia súc khỏi gầm sàn. Đồn lựa chọn xóm Nà Vài, xã Cần Yên để tập trung tuyên truyền, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân di chuyển chuồng trại gia súc. Sau thời gian kiên trì tuyên truyền, vận động, người dân xóm Nà Vài đã đồng ý di chuyển chuồng trại. Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên huy động cán bộ, chiến sỹ đóng góp, vận động các doanh nghiệp có công trình xây dựng trên địa bàn ủng hộ vật liệu, phối hợp với đoàn viên thanh niên ra quân tình nguyện giúp dân xây chuồng gia súc. Đến nay, 100% hộ dân xóm Nà Vài đã hoàn thành việc di chuyển chuồng trại. 

Đồng bào có ý thức di chuyển chuồng trại ra xa nhà. Ảnh: Vũ Hưng
 
Trung tá Nông Văn Thọ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cần Yên cho biết: Thời gian tới, Đồn sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, huy động nhiều nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có nhận thức đúng đắn, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. 

Không chỉ có Đồn Biên phòng Cần Yên, Đồn Biên phòng Đàm Thủy cũng thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc giúp 1 xóm di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Đồn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp đồng bào thấy rõ những tác hại của việc nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn; được đại đa số người dân ủng hộ nhiệt tình. Trên cơ sở rà soát số hộ cần hỗ trợ di chuyển chuồng trại, Đồn phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn xóm Pò Tấu, xã Chí Viễn để tập trung nguồn lực hỗ trợ nhân dân, tạo thành mô hình điểm của cả xã. Từ nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ cấp cho địa phương, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã, xóm ra quân xây dựng chuồng trại mới cho nhân dân. 

Chuồng trại chăn nuôi gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh:Vũ Hưng
 
Chủ trương mỗi đơn vị Biên phòng giúp 1 xóm di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở là bước tiến mới đưa phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới" đi vào thực chất, thiết thực hơn. Đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ 51 hộ thuộc 16 xóm biên giới di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Từ khi di dời chuồng trại đến nay, ngoài việc đảm bảo vệ sinh môi trường, việc chăn nuôi trâu, bò của người dân cũng đạt hiệu quả cao hơn, qua đó góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo. 
 
 

Đề xuất