Đề xuất mức tăng lương tối thiểu năm 2016 là 12,4%

(Ảnh minh họa. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN)

Ngày 3/9, phiên họp thứ ba của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã kết thúc. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%. Cụ thể, vùng 1 tăng 400 nghìn; vùng 2 tăng 350 nghìn; vùng 3 tăng 300 nghìn và vùng 4 tăng 250 nghìn.
 
Theo ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, tại cuộc họp này, các thành viên Hội đồng tiếp tục thương lượng, phân tích tác động của chính sách lương đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành chung của Chính phủ; thực trạng khó khăn của người lao động, của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Các thành viên của Hội đồng đều nhất trí cần tiếp tục tăng lương tối thiểu để đáp ứng nhu cầu cho người lao động nhưng mặt khác cũng chú ý đến các điều kiện của doanh nghiệp. Hội đồng đã lựa chọn phương án bỏ phiếu với 14/15 thành viên. Kết quả cuối cùng, với tỷ lệ chiếm 92,4% số phiếu, Hội đồng đã đồng thuận với mức tăng lương tối thiểu năm 2016 là 12,4%. Đây là mức đồng thuận cao nhất trong 3 năm qua.
 
Ông Phạm Minh Huân nêu rõ: Năm 2016, ngoài việc tăng lương tối thiểu, các doanh nghiệp phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực từ 1/1/2016), vì vậy các doanh nghiệp phải bố trí việc sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí để điều chỉnh lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp, xem xét tác động của việc tăng lương tối thiểu vùng, báo cáo các cơ quan có liên quan để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Đề xuất